Zorg voor de Jeugd

Voor het programma Zorg voor de Jeugd ontwikkelden we het logo en de huisstijl. Het logo is ontworpen om door alle betrokken partners te worden gebruikt om aan te tonen dat ze zich aansluiten bij het programma. Ook verzorgen we de vormgeving van de online en offline communicatiemiddelen.