Educatief Deltaprogramma

Voor bezoekerscentrum De Grote Rivieren ontwikkelden we 4 educatieve panelen over het Deltaprogramma. "Hoe is de waterveiligheid in Nederland, wat betekent de klimaatverandering voor ons en welke functies hebben onze rivieren?". Thema's die we illustratief hebben uitgewerkt en vormgegeven voor scholieren en studenten.