Nationaal Milieubeleidskader

Voor het Ministerie van IenW ontwierpen we het Nationaal Milieubeleidskader, een webtoegankelijke Pdf over het milieubeleid in Nederland en het realiseren van een veilig, schoon en gezond leefmilieu. De inhoud is ondersteund met grafische figuren en infographics. We hebben daarmee een aantrekkelijk en luchtig document opgeleverd.