Folder Watermanagement

De Nederlandse overheid deelt haar kennis over watermanagement. Dat hebben we in beeld gebracht in een illustratie die over 4 pagina's loopt. We hebben een waterrijk landschap geïllustreerd waarin zich diverse scenario's afspelen en waar Nederlandse inbreng noodzakelijk is.