Publicatie Zuilvelketen

De NVWA inventariseert de risico’s binnen de voedselketens. Voor het visualiseren van de processen hebben we illustraties ontwikkeld. Via de clickable Pdf doorloop je het proces en worden de risico's zichtbaar en aangevuld met tekstuele uitleg.

> Download de publicatie